Zarząd klubu

Skład Zarządu na dzień 26.02.2016r.

1.JERZY BOROWSKI – PREZES tel. +48 602 286 562
2.RAFAŁ RADZYMIŃSKI – WICEPREZES tel. +48 501 177 440
3.WOJCIECH KOZŁOWSKI – SEKRETARZ tel. +48 502 605 764
4.BARTOSZ  GOŁĘBIOWSKI – SKARBNIK  tel. +48 503 489 873
5.ANTONI  LETKI – CZŁONEK  PREZYDIUM  ZARZĄDU  tel. 89 535 96 35
6.KAROLINA ZADKA – PRZEWODNICZĄCY Komisji ds. Bez. i Turystyki tel. +48 796 248 299
7.MARCIN  DEREWOŃKO – PRZEWODNICZĄCY  ds.  SPORTU tel. +48 503 743 685
8.DARIUSZ KUSTO – PRZEWODNICZĄCY Komisji ds. Samochodów zabytkowych tel. +48 602 336 228
9.SŁAWOMIR CIEŻYŃSKI – CZŁONEK  ZARZĄDU   tel. +48 601 653 070
10.ARTUR  KUSTO  – CZŁONEK  ZARZĄDU  tel.+48 692 540 700
11.ARTUR  PIETRULEWICZ  –  CZŁONEK  ZARZĄDU  tel. +48 660 522 023

KOMISJA REWIZYJNA

1. JACEK GAJOS  –  PRZEWODNICZĄCY   tel. +48 519 713 868
2. ANDRZEJ   OLKOWSKI  – ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO    tel. +48 600 305 600
3. MARCIN  RÓŁKOWSKI  – SEKRETARZ  tel. +48 510 095 517

 

Dodaj komentarz