Regulamin

Regulamin imprezy

 1. Zlot jest imprezą niekomercyjną.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy zobowiązani są potwierdzić pisemnie w dniu przyjazdu zapoznanie się z jego treścią. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Wszystkie odstępstwa związane z naruszeniem porządku i dobrych obyczajów będą karane przez organizatorów, włącznie z wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników lub osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub Straży Miejskiej.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu,
  • wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu,
  • jakichkolwiek szkody pojazdów.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w przebiegu imprezy bez podania powodów.
 6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez organizatorów.
 7. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu.
 8. Każdy uczestnik podczas zameldowania się w bazie zlotu otrzyma tabliczkę zlotową i kartkę z informacjami o pojeździe, które powinien umieścić w widocznym miejscu na samochodzie.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu jak i na trasie rajdu krajoznawczego.
 10. Zabrania się, pod konsekwencjami zawartymi w pkt 3 niniejszego Regulaminu:
  • naruszania nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu lub osób postronnych,
  • dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego,
  • dewastacji środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu i na trasie rajdu,
  • wnoszenia na teren zlotu narkotyków i środków odurzających.
 11. W zlocie mogą brać udział osoby posiadające samochód wyprodukowany przed ‚ 1991 rokiem ubiegłego stulecia, chyba że organizatorzy wyrażą zgodę na udział młodszego samochodu.
 12. Przyjazd na zlot samochodem innym niż zgłoszony jest możliwy tylko po konsultacji z organizatorami zlotu.
 13. Przewożenie samochodu na lawecie podczas trwania zlotu jest zabronione (chyba, że organizatorzy wyrażą zgodę).
 14. Standardowa wysokość wpisowego 170 zł – osoba (także rodzice z dziećmi do 5 roku życia). Każdy dodatkowy członek załogi płaci 170 zł.
 15. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji Organizatorów zlotu.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

 

 

Zasady zgłoszeń:

 1. Wysokość wpisowego wynosi: osoby dorosłe 170 PLN osoba, dzieci do lat 5 – bezpłatnie,
 2. Numer konta Olsztyński Klub Motorowy, na który należy dokonywać wpłat: ING Bank Śląski
  44105017641000009200816602 dopisek Zlot Olsztynek
 3.  Termin składania zgłoszeń to 1.06.2015. Zgłoszenie przed tym terminem zapewnia pakiet gadżetów zlotowych, przewidzianych przez Organizatorów Po 1.06.2015 wysokośc wpisowego wynosi 200 zł. Ostateczny i nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 15.06.2015
 4. W przypadku przekroczenia terminu powyżej, Organizatorzy nie gwarantują pełnego pakietu, dotyczy to szczególnie koszulek zlotowych.
 5. Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres: wojolsztyn@wp.pl
 6. Pełne zgłoszenie składa się z: imienia i nazwiska kapitana załogi, modelu samochodu, rocznika samochodu, zdjęć (jeśli nie pojawiły się na liście zgłoszeń w poprzednich imprezach), liczby osób w załodze, WPŁATY NA KONTO. Publikacja zgłoszenia na liście nastąpi dopiero po zaksięgowaniu wpłaty.
 7. Kolejność zgłoszeń i wpłat jest istotna i decyduje o dostępności miejsc – ilość miejsc jest ograniczona.
 8. Załogę stanowią osoby dorosłe i dzieci.
 9. Przypominamy, że w kwestii wieku samochodu obowiązuje punkt 11 Regulaminu Zlotu.
 10. W przypadku wątpliwości, pierwszeństwo mają członkowie Klubu.

  UWAGA
  DNIA 15 CZERWCA LISTA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

 

 

Program Zlotu i rajdu 26-28.06.2015 Olsztynek

Lista zgłoszeń

Dodaj komentarz